0 Live

karl43 (#karl43)

Det er flere faktorer som avhenger av om du kan låne eller ei. Det viktigste er dog at du oppfyller minstekravene hos banken du søker hos. hjemmeside

Gifts given to this room